2009. november 7., szombat

Keresztény mnemotechnikák

Az ELTE PPK-n írtam a szakdolgozatomat 2007-ben. Témája az e-learning és általában az IT szerepe az oktatásban. Amikor elkezdtem hozzá anyagot gyűjteni, akkor véletlenül a kezembe került egy zenei lexikon is. Ezt lapozgatva megakadt a szemem egy táblázaton, ami a katolikus nagymise zenei és egyben liturgiai részeit ábrázolta. Nézegettem és nagyon olyannak tűnt, mint egy tartalomjegyzék. Aztán elolvastam és rájöttem, hogy a mise egyik lényege, hogy elmondanak vele valamit. Vagyis egy rendszer, amibe tartalmat lehet megjeleníteni. Ünneptől, napszaktól függően. Tehát akkor módszertan! Elmentem a Ferenciek terére a katolikus könyvesboltba, hogy megtudjak még többet. Találtam is egy Adoremus című könyvet, (szerző: Török József) ami a mise részeit ismerteti. Innét már nem volt megállás, a mise részei lettek a szakdolgozatom fejezet címei és sikerült úgy megírni a tartalmat, hogy „hangulatban” igazodjanak egymáshoz.
Aztán jött a Da Vinci kód, a Rózsa neve újraolvasva és kezembe akadt a Typotex kiadó Szakrális Kommunikáció című szöveggyűjteménye is. Meg elolvastam pár könyvet a korai keresztény korról, a keresztes háborúkról és a szerzetesrendekről.

Tanulságos, hogy az írás tömeges elterjedése előtt mennyi leleménnyel bírtak, hogy megtanuljanak vagy megtanítsanak szövegeket, átadjanak tudást, megnevezzenek fontos tényeket. Ezek számos ötletet adnak a mai tananyagok szerkesztéséhez. Mert arányaiban csökken a leírt szöveg szerepe, növekszik a képek, a hangok jelentősége. Pontosabban ezek erőteljes kombinációja kezd érvényesülni, mivel az IT eszközök képesek egyszerre megjeleníteni őket.

Alábbiakban pár ismert dolog, de oktatási értéküket ritkán szokták hangsúlyozni:

A KÉPEK ÉS A BETŰK SZAVAKKÁ LESZNEK

A kereszténység kezdeteinél előszeretettel alkalmaztak anagrammákat, rébuszokat, beszédes képeket. Szabadon játszottak a kép és a szöveg lehetőségeivel. Kreatív korszak lehetett! A legelterjedtebb keresztény szimbólum a hal volt, amit manapság az autók hátulján lehet látni.


Ennek megfejtése eléggé közismert. A hal görögül ICHTYS. Ez pedig mozaikszó, jelentése Iesos Christos Theou Yios Soter. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó.

Egyik alapvető nyelvi játékunk maradt mái
g a mozaikszavak értelmessé formálása. Az EU különböző intézményeinek és programjainak a neve, de számos magyar intézmény is, nem kevés humorral. (BUX, Tao, Apeh, és a ’90 évek elején Budapest szerte szórólapozó Lakás és Otthon nélküli Fiatalok Akció Szövetsége).

Ezeknél fejlettebb szintet képviselt a „játék a betűkkel” kategória. Az alábbi betű négyzet az egyik legkorábbi keresztény szójáték. Minden irányból kiolvasható! Átrendezve a szavak a PATERNOSTER kifejezést adják ki. Ez pedig válasz arra kérdésre, hogy kicsoda is az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég!

ROTAS
OPERA
TENET
AREPO
SATOR

Lomb Kató: Nyelvekről jut eszembe c. könyvében (1983) ajánlja a nyelveket tanulóknak, hogy szerkesszenek betűkből négyzeteket, ami segít a rövid szavak memorizálásában. Pl. angolul ilyeneket:

BED
AGO
ROW

De lehet magyarul is:

BAB
ÓRA
RAK

Nyilvánvaló. Ha tényleg tudsz egy nyelvet, akkor nem „C” típusú papírokat lobogtatsz, hanem veszel egy napilapot és megfejted a hátulján a keresztrejtvényt! (Crosswords, das Kreuzworträtsel, Crucigrama).

A KÉP MŰKÖDNI KEZD: AZ IKON

A későbbiekben az ábrázolás hatalmas vitákat kavart a hitéletben. A kora középkorban az ikonrombolás, a reformáció korában meg a vallási festészet templomi szerepe körül csaptak magasra a lángok. Végül ez az érv győzedelmeskedett:

„Egykor Isten, mivel nem volt sem teste, sem formája semmi
lyen módon nem volt ábrázolható. Mivel Isten testet öltött és az emberek között élt, megmutathatom azt, ami Istenből látható. Nem az anyagot tisztelem, hanem az anyag teremtőjét, aki érettem lett anyaggá, aki az anyagban életet öltött, és az anyagon keresztül valósította meg megváltásomat” (Damaszkuszi Szent János Forrás: magyarorthodoxia.org)

Az ábrázolások fajtái:

Index - Oksági viszony
Ikon - Hasonlósági viszony
Szimbólum - Konvenció

Az ikon (vallási) működésének a lényege, hogy három
szereplője van: az ikonon lévő alak, isten és az ikon előtt álló néző.

A számítógép kezelése és a multimédia működtetése is képeken, ikonokon keresztül zajlik. (Az ikon típusú kép (jel) és az általa megjelenített (jelzett) között hasonlóság van). Terjedésük gyorsítja a kommunikációt, nem függnek a nyelvektől és a képi konnotáció azonnali hatásával rendelkeznek.


AZ IMA TUDÁST REJT
Azok a szerzetesek vagy zarándokok, akik nem tudtak olvasni és hallomás alapján tanulták meg az imákat, szükségét látták valamilyen memoriternek. Ez lett a rózsafüzér.

A Miatyánkot és az Üdvözlégyet vagy a papi imát helyettesítő zsolozsmát az ezredforduló körül kezdték el szorgalmazni a papok. A rózsafűzér elnevezés egy ciszterci szerzetestől ered, aki naponta 50 Üdvözlégyet mondott és látomásaiban 50 rózsából készült koszorút látott Mária fején.

A hit titkainak az ismeretét a papok prédikációkban fejtették ki. Ezek közben többször is elmondták a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. Sokáig csak úgy megérzésre, szünetképpen. Aztán 10-es csoportokba kezdték összefogni. A főbb hittételeket sorrendbe állították és beleágyazták az imákba. A rózsafüzér imádkozás 15 Miatyánkból, 15 x 10 Üdvözlégyből és 15 Dicsőségből áll. Minden tizednél a Megváltás egy titka felett elmélkednek a hívek. Ezeket a titkokat Jézus életére, illetve üdvtörténeti szerepére vonatkozó mondatok alkotják. A rózsafüzér titkai hosszú ideig három sorozatot alkottak: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal. Ezt II. János Pál pápa egészítette ki a világosság titkaival.

1 megjegyzés:

 1. Szia Zsolt,

  gondolkodtál már a Megváltó szó jelentésén?

  Mire jutottál?

  Üdv,
  Somogyi Gergely

  joveveny.neobase.hu

  VálaszTörlés