2010. május 25., kedd

Az utánzás a tanulás egyik alapvető eszköze

Pár gondolatot szeretnék megosztani veletek az emberi utánzás jelentőségéről a tanulásban.

Az ember mindig közösségben ismerkedik a világgal és alakítja ki ismeretszerző képességeit. Ehhez öröklött idegrendszerünk az alap, ezen fejlődnek ki képességeink és készségeink. Ezért a lehetőségeink száma óriási.

Az idegrendszerünket az érzékeink táplálják, közvetítik számára a világot. A tapintás, a mozgás, a szaglás, a hallás és a látás mind képessé tesznek minket a tanulásra. A modern civilizációs közeg – az ember által teremtett és működtetett mesterséges környezet – bonyolultsága és elvontsága miatt leginkább a halláson és a látáson keresztül hat ránk. Az iskola is ezeken keresztül oktat. De tapasztalat bizonyítja, hogy a korai gyerekkorban nagyon fontos az összes érzékszervre kiterjedő tudatos fejlesztés. A célirányos testmozgás és testmozgást igénylő feladatok nélkül élők számára a mozgási képességeik jelentősen visszafejlődnek felnőtt korra. Ez áttételesen értelmi képességeiket is beszűkíti.

A törzsfejlődésben az ember nagy kiugrását több tényező segítette. Az egyik nagyon sajátos emberi képesség az utánzás. Ezt az idegrendszerünk egy jellegzetességének köszönhetjük, az úgynevezett tükörneuronok működésének. Ezek teszik lehetővé, hogy a látott dolgokat, jelenségeket és embertársaink mozgását, megnyilvánulásait azonnal le tudjuk utánozni.A tükörneuron rendszer a mozgásos beleélés alapja. Ezek az idegsejtek akkor is aktívak, amikor megfigyelünk egy számunkra fontos és utánozható jelenséget. Erre az állatok képtelenek. Ez a képességünk az emberré válás korai időszakában jelentős szerepet kapott az ismeretszerzésben. (Mágiák és eljárás módok). A közösségek fejlődésével szerepe a csoportszocializációban és a gyors alkalmazkodásban maradt meg. Pár ezer éve a bonyolultabb – és különösen elvontabb – tudásformák elsajátításában kevesebb hasznát vesszük, de a képesség tudatos működtetése és alkalmazása főleg gyerekkorban, a mozgásos intelligencia kialakulásában számottevő. Aki rendszeresen kifejezi hanggal, mozgással a világot, az olyan képességeket erősít magában, amelyek majd a tisztán agyi tevékenységek végzésében is kamatoznak számára. Gondoljatok az "Amerikából jöttem" játékra!

Az utánzással egyidejűleg az emberi beszéd a legtökéletesebb tudásközvetítő eszköz. Az élőbeszéd, a személyes kommunikáció a maga ritmusaival és ritmusváltásaival és többdimenziós megjelenésével a legteljesebb emberi kommunikáció. A világ jelenségeinek a közös értelmezése fontos állomás a tudás megszerzésének a folyamatában. Ugyanarról a dologról mást és másképpen gondolhatunk ezért szükséges elsajátítani a megértés és a párbeszéd készségét, valamint a hatékony cselekvés képességét.


Ezt a legjobban egy közvetlen tanítótól – egy mestertől – lehet megtenni. Az ember egyik fő érzelmi mozgatója – a személyes kötődés - nagyon nagy hatással van a tanulásra. A legközvetlenebb tanulási forma a kétszemélyes. A másik embertől megtanulni valamit, azt elfogadni, azzal azonosulni, majd a bátorításával alkalmazni – a legtökéletesebb emberi tanulási mód. A sportban, művészetekben máig első helyen alkalmazott oktatási módszer. A tanár és a tanítási környezet helyes megválasztása nagyon meghatározza a folyamat sikerét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése