2010. november 23., kedd

Miben intelligensek gyerekeink?„Az intelligencia egy képességet jelent, amellyel megoldhatunk egy problémát vagy létrehozhatunk egy terméket, amely egy vagy több kulturális környezetben is értékelhető."

(A termék itt szélesen értelmezendő, lehet bármilyen értékes tárgy, építmény, műalkotás... )

Howard Gardner Az intelligencia felfogás azért fontos, mert általa a készségek fejlesztésének a területén lehetőség van egyfajta pozitív oktatási - nevelési szemlélet kialakítására. Az intelligencia fogalma átnyúlik a különböző gyerek karakterológiákon, pedagógusi beállítódáson, pszichologizáló szemléleteken és mind a szülő, mind a tanár számára érthető.
Ha több területen vizsgálunk valakit, akkor esélyünk van arra, hogy az oktatásban az erős oldalaira támaszkodva kezdeményezzük vele a kapcsolatfelvételt, s ne úgy közelítsünk hozzá, hogy csak hiányosságai, elmaradásai, fogyatékosságai vannak.


Az intelligencia hagyományos modelljével elégedetlen szerzők egyike Howard Gardner, aki a kilencvenes években az intelligencia többtényezős modelljét írta le. Számára az intelligencia nem egy rögzített entitás. Intelligenciánk egy adott időpontban bizonyos mintázattal rendelkezik, de folyamatosan fejlődik, változik, az egyes intelligenciák eltérő érettségi fokon állnak.


Az embernek nem egy, hanem több - legalább nyolc - intelligenciája van.


Nyelvi intelligencia - azt jelenti, hogy valaki könnyedén használja anyanyelvét és könnyen sajátít el nyelveket, alkotó módon használja a nyelvet.


Logikai-matematikai intelligencia - az érvelést, számolást és a logikus gondolkodást lehetővé tévő képesség; ezt mérik a hagyományos tesztek.


Téri intelligencia* - ide tartozik a műszaki-mérnöki gondolkodás, a térképeken és útvonalakon való tájékozódás, a művészi területen és a gyakorlati szakmák szintjén a terek, két- és háromdimenziós alakzatok formálása, illesztése.


Zenei intelligencia - hangok sorozatának könnyed megjegyzése, átalakítása, hangsorozatok és harmóniák közti különbségtétel, hangszerjáték, éneklés, dallamszerzés.


Pszichomotoros intelligencia* - a test egészével történő mesteri bánásmód (sportolás, tánc, pantomim), fogékonyság a mozdulatok, bonyolult mozdulatsorok könnyű elsajátítására.


Szociális (társas) intelligencia* - képesség arra vonatkozóan, hogy befolyásoljon az egyén másokat, meggyőzzön saját elképzeléseiről; empátia, érzékenység mások problémái iránt.


Természettudományos intelligencia - a természetben zajló folyamatok megfigyelése és alkalmazása.


Önreflexió* - képesség arra, hogy saját élményeit művészi úton vagy a nyelv segítségével nem művészi módon (filozófia, naplóírás) kifejezze. Az érzelmek, gondolatok és a viselkedés, a személyes életfelfogás, értékek, életcélok észlelésének és elemzésének képessége a mindennapi életben.


Ezeket az intelligenciákat részben az iskola, részben a családi, társadalmi környezet alakítja, fejleszti ki a gyerekekben. Érdemes gondolkodni rajta, hogy az iskolai környezetben hol és mikor kapják meg gyerekeink azt az alapot, amin fejlődni fog intelligenciájuk. Becsillagoztam azokkat, amelyeket a karate feltétlenül erősít. Emlékeztetésképpen a nevelés mai paradigma váltása:


A XX. sz. oktatását meghatározó elemek: Tények és szabályok, kész megoldások megtanítása. Zárt, kész tudás átadása. A tudás forrása: az iskola, a tanár. Osztálykeretben történő tanítás. A tanári instrukció dominanciája.


A XXI. sz. oktatási gyakorlatát meghatározó elemek: Az egész életen át történő tanulás képességének és készségének kialakítása. A különböző forrásokból és perspektívából szerzett tudáselemek integrációja. Kisebb, gyakran heterogén csoportokban történő tanulás.


Ajánlom figyelmetekbe Nahalka István előadását a tehetségről, ide kattintva nézhető meg!

Az előadás hosszú, de sok érdekes adat elhangzik benne!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése